Giriş
⎕ ⍆
X
Hexamino - 6 hücreden oluşan poliomino.
Profesyonel mi? Bir ana sınıf kaydedin ve VIP
Site arayüzü öğelerinin yanlış veya hatalı bir çevirisi bulursanız, lütfen bildirin: @GrandGames
:)
Küçültülmüş pencereyi geri yükle